Điều khoản sử dụng

Chào mừng quý khách đến với suachuaxedangduong.com. Các bạn đến với suachuaxedangduong.com để tham khảo hoặc mua sắm phải đồng ý và luôn tuân thủ theo những điều khoản sử dụng của suachuaxedangduong.com

Tất cả các khách hàng hay cá nhân, tập thể ghé thăm web  cấm tuyệt đối không được sử dụng công cụ, phương pháp, kỹ thuật nào để can thiệp vào hệ thống dữ liệu của website , không được hô hào và cổ vũ chống phá website. Trong trường hợp khi sử dụng bạn phát hiện ra lỗi nào đó trên website thì vui lòng liên hệ báo cho chúng tôi để khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.Shop chân thành cảm ơn.

Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị ( tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…. Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị.

Cảm ơn đã ghé wed.